İslam Kelamında Yahudilik Eleştirisi, Fadıl Aygan

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan'nın "İslam Kelamında Yahudilik Eleştiris" isimle çalışmasının tanıtımı.

02 Şubat 2017 - 16:14 - Güncelleme: 02 Şubat 2017 - 16:19

Kitabın Adı: İslâm Kelamında Yahudilik Eleştirisi
Kitabın Yazarı: Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan
Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Rağbet Yayınları, İstanbul 2016
Baskı Sayısı ve Sayfası: 1. baskı, 264 sayfa

Elinizdeki eserde, Müslüman-Yahudi teolojik tartışmalarının tarihî süreci ele alınmış, ardından kelâm kaynaklarından hareketle Yahudilere yöneltilen nesih ve antropomorfizm eleştirileri incelenmiştir. Yahudilere karşı Hz. Peygamber’in nübüvvetini temellendirmede İslâm kelâmının temel yaklaşımlardan biri olan neshin imkânı meselesi değerlendirilmiştir. Ayrıca Tanah’ta yer alan beşerî ve cismânî Tanrı tasavvuru incelenmiş, İslâm kelâmında te’vil yöntemi ekseninde Yahudiliğin ulûhiyyet anlayışına yönelik eleştiriler ele alınmıştır. Bu çalışmada karşılıklı teolojik tartışmaların yanı sıra, yöntem ve konu bakımından karşılıklı etkileşme de araştırılmıştır. Neticede nesih ve antropomorfizm bağlamında İslâm kelâmında Yahudilik eleştirilerinin Orta Çağ Yahudi teolojisi üzerinde önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Kitap; zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerden biridir. Eser, gerçekten de önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Eser; giriş, üç bölümden ve sonuç kısmından oluşmaktadır.

Girişte, konunun çerçevesi, yöntemi ve kaynakları açıklanmıştır.

Birinci Bölümde; İslâm-Yahudilik ve karşılıklı teolojik ilişkiler ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde, İslam kaynaklarında konu edinilen Orta Çağ Yahudi Mezhepleri hakkında bilgi verilmiştir.

İkinci Bölümde; İslâm kelamında Yahudilere yönelik antropomorfizm eleştirisi ele alınmıştır. Burada Tanah literatüründe antropomorfik tanrı tasavvuru ve buradan hareketle kelamcıların eleştirileri tevil yöntemiyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca bu eleştirilerin Orta Çağ Yahudi Teolojisindeki etkileri ve bu dönemde Yahudi bilginlerin antropomorfizmden arındırılmış bir Tanrı tasavvuru oluşturma çabaalrı incelenmiştir.

Üçüncü Bölümde; nesih konusundaki tartışmalar ve eleştiriler ele alınmıştır. Burada kavramsal bir analizden sonra neshin kelam kaynaklarındaki konumu ve Orta Çağ Yahudi Düşüncesinde neshin imkânsızlığına dair görüşler ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde İslâm kelamında neshin temellendirilmesi ve Yahudi düşüncesinde neshin imkânsızlığına dair geliştirilen aklî ve naklî delillere yönelik eleştiriler incelenmiştir.

Sonuç kısmında ise çalışmanın bir özeti ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

İlim ve fikir hayatımıza bu çok değerli eseri kazandıran Sayın Fadıl Ayğan Hocamızı tebrik eder; ilim, düşünce ve kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dilerim.

Kitap, Rağbet Yayınlarının ragbetkitap.com adresinden elde edileceği gibi kitapyurdu.comidefix.com gibi online satış sitelerinden elde edilebilir.

Kitap Tanıtımı: Mehmet Deri

Bu haber 128 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..