• Rektörlerin Atama Usulü Yeniden Belirlendi
    Rektörlerin Atama Usulü Yeniden Belirlendi

    Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararname ile Rektörlerin Atama Usülleri yeniden belirlendi.